Pracownicy

Pracownicy

Imię i nazwisko wykładowcy Przedmiot
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz Biochemia, Toksykologia
Prof. dr hab. n. med. Anna Maria Kostrzewska Biofizyka, Biostatystyka, Metodologia badań naukowych
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak Neurologia
Prof. dr Witold Wincenciak Dydaktyka, Pedagogika społeczna
Dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda Fizjologia, Patofizjologia, Metodyka nauczania PP i KPP
Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz Psychiatria, Uzależnienia i patologie społeczne
 Dr n. med. Zbigniew Paweł Kołodziejczyk Anatomia człowieka, Pediatria
Dr n. med. Stefan Kuroczycki- Saniutycz Zdrowie publiczne, Choroby wewnętrzne
Dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska Medycyna ratunkowa, Medyczne czynności ratunkowe
Dr n. med. Krystyna Helena Wróblewska Promocja zdrowia, Polityka społeczna i zdrowotna, Edukacja zdrowotna, Higiena i epidemiologia
Dr n. med. Beata Zalewska-Szajda Diagnostyka obrazowa w medycynie ratunkowej
Dr n. med. Katarzyna Raczkowska Farmakologia
Dr n. med. Grażyna Kobus Propedeutyka dyscyplin klinicznych
Dr n. med.  Renata Świerzbińska Demografia
Dr n. biol. Krystyna Brzozowska-Przychodzeń Biologia z mikrobiologią, Choroby zakaźne
Ks. Dr Radosław Kubeł, ratownik medyczny – licencjat Pierwsza pomoc, Socjologia, Filozofia i podstawy etyki
Dr  n. ekon. Zbigniew Piotrowski Ekonomia
Dr n. o zdrowiu  Jan Bajno Podstawy zarządzania i marketingu, Zarządzanie kryzysowe
Dr n. hum. Jolanta Łodzińska Bhp  z elementami ergonomii, Socjologia zdrowia, choroby i medycyny
Dr n. hum. Mieczysław Raś Psychologia ogólna
Mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Krystyna Ościłowicz Medyczne czynności ratunkowe
Mgr farmacji Krzysztof Raczkowski Farmakologia
Mgr psychologii Tomasz Janus, ratownik medyczny – licencjat Medycyna ratunkowa, Medyczne czynności ratunkowe, Kwalifikowana pierwsza pomoc
Mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Marek Rudkowski Medycyna ratunkowa, Medyczne czynności ratunkowe, Kwalifikowana pierwsza pomoc
Mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego  Anna Przestrzelska Neurologia
Mgr filologii angielskiej Mariusz Zysk Język angielski
Mgr filologii angielskiej  Marta Danowska Język angielski
Mgr pedagogiki specjalnej Małgorzata Łopińska Język migowy
Mgr prawa Bernadeta Repka Propedeutyka prawa, Ochrona własności intelektualnej
Mgr inż. elektroniki Wiesław Westfeld Medycyna katastrof
Mgr inż. elektroniki i telekomunikacji Marek Norowski Technologia informacyjna
Mgr wychowania fizycznego Paweł Piwowarski Wychowanie fizyczne
Lek. med. Specjalista patomorfolog Krzysztof Dach Medycyna sądowa
Lek. med. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Hanna Dackiewicz Intensywna terapia
Lek. med. Specjalista medycyny ratunkowej Bogusław Opyrchał Medycyna ratunkowa
Piel. Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Jadwiga Murawska Medycyna ratunkowa
Lek. med. Marcin Niekludow Pediatria
Lek.  med. Specjalista chirurgii ogólnej Wojciech Jasiński Chirurgia
Lek. med. Karolina Kulesza Położnictwo i ginekologia
Lek. med. Piotr Sznurkowski Psychiatria
Lek. med.  Specjalista transfuzjologii klinicznej Agnieszka Uchimiak-Owieczko Transfuzjologia
Lek. med. Specjalista transfuzjologii klinicznej Dariusz Średziński Transfuzjologia
Lek. wet. Marek Wincenciak Podstawy żywienia człowieka
Lek. med. Łukasz Zawrotny Traumatologia narządu ruchu
Lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego, Ekonomia i systemy ochrony zdrowia