Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – 120 punktów edukacyjnych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych- 120 punktów edukacyjnych

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży organizuje Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464, oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Nasza oferta skierowana jest do ratowników medycznych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę oraz zdobyć punkty edukacyjne.

Na kursie ratownicy dokonają aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, które są niezbędne do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ( 05-R/064-089-2023)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych (ćwiczeń) z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Kurs trwa 48 godzin

Termin kursu:

cz.1 27.03.2023 – 28.03.2023

cz.2 30.03.2023 – 31.03.2023

cz.3 03.04.2023 – 04.04.2023

Cena: 750 ,-PLN

Zapisy: link