Inauguracja Roku Akademickiego 2015-2016

W dniu 10 października  2015 r o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża odbyła się uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Ratownictwo Medyczne Wyższej Szkoły  Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Na uroczystość poza społecznością studencką, kadrą naukowo-dydaktyczną  przybyli również  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, lokalnych i ze świata medycyny. Wśród gości głos zabrał m. in. poseł na Sejm  Lech Antoni Kołakowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego  Mieczysław Bagiński oraz Emilian Kudyba – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży.

Immatrykulację  nowo przyjętych studentów  Ratownictwa Medycznego przeprowadził Dziekan Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof dr Paweł Kołodziejczyk. Pierwszy rok studiów rozpocznie w b.r. 34 studentów.

Program uroczystości został wzbogacony  wręczeniem dyplomów tegorocznym  absolwentom.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Molekularne podstawy genetyki ” wygłosił  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz.

inauguracja 2015-2016-09 inauguracja 2015-2016-08 inauguracja 2015-2016-07 inauguracja 2015-2016-06 inauguracja 2015-2016-05 inauguracja 2015-2016-04 inauguracja 2015-2016-03 inauguracja 2015-2016-02 inauguracja 2015-2016-01