Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Szanowni Państwo

UWAGA: Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs przedłużono do 15.09.2014. Wpłat należy dokonywać po zakwalifikowaniu – nr kontaktu (086 ) 218 31 97

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży organizuje kurs specjalistyczny w zakresie „EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI”, który jest adresowany do położnych pracujących w oddziałach położniczych, noworodkowych, Poradniach dla Kobiet, Szkołach Rodzenia, położnych środowiskowych/rodzinnych POZ, opiekujących się kobietą i jej dzieckiem w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Program został przygotowany  przez  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

PROGRAM KURSU SKŁADA SIĘ Z TRZECH  MODUŁÓW TEMATYCZNYCH :

  • I – Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne.
  • II – Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką  karmiącą.
  • III – Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania.

Wykładowcami kursu są:

  • Lek. med. Bożena Florczyk – pediatra neonatolog,  Koordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii i OJON Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Międzynarodowy Certyfikowany Konsultant Laktacyjny, od wielu lat prowadząca Szkołę Rodzenia  i Poradnię Laktacyjną.
  • Dr n. med. Bożena Kulesza – Brończyk – położna specjalista, legitymująca się ukończonym kursem dokształcającym Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, nauczyciel akademicki, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego woj. podlaskiego.

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu  kursu specjalistycznego.

TRYB KSZTAŁCENIA

Organizator przewidział tryb kształcenia  mieszany – teoria – 2 zjazdy w weekendy, 2-dniowe), praktyki dostosowane do preferencji uczestników kursu.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KURSU

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kursu wynosi 62 godziny dydaktyczne dla każdego uczestnika szkolenia, w tym:

  • część teoretyczna: wykłady 27 h i zajęcia   warsztatowe 7 h –  sala wykładowa TWP Łomża ul. Mickiewicza59
  • część praktyczna- 28h –  zajęcia praktyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży ul. Piłsudskiego 11, w tym:

» Oddział  Położniczo-Ginekologiczny -odc. Patologii Ciąży -4h
» Sala Porodowa -4h
» Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii i OION- 12h
» Por. Laktacyjna-8h

Ilość uczestników- 30 osób

Przewidywany najbliższy termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2014r.

Odpłatność uczestnika za kurs wynosi – 200 PLN

 

              Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2014r. na nr rachunku:

              53 8769 0002 0550 1515 2000 0010 SBR Bank Oddział w Łomży

Zgłoszenia na kurs – Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie znajduje się na stronie: www.wszoz.edu.pl

Wypełnioną kartę uczestnictwa należy wysłać pocztą do 15.09.2014 na adres:

 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 59  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Szczegółowe informacje o kursie znajdują się na stronie internetowej: www.wszoz.edu.pl

Wyjaśnienia/pytania w sprawie kursu można uzyskać pod nr: (086 ) 218 31 97

                                                                                                                                       Zapraszamy  !