Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży organizuje rekrutację na kierunku ratownictwo  medyczne po raz pierwszy z myślą o rozpoczęciu zajęć z dniem 9 marca 2018 roku. Propozycja nasza wychodzi naprzeciw tym osobom zainteresowanym studiami na tym kierunku, które pragną skorzystać z przywilejów wynikających ze starej ustawy z dnia 8 września 2006r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W myśl cytowanej ustawy studia na tym kierunku póki co nie kończą się egzaminem państwowym i wydłużonym okresem kształcenia ( przedłużone o 6-miesięczną praktykę zawodową). Zachęcamy zatem czynnych ratowników  medycznych  legitymujących się  szkołą policealną o profilu ratownictwo medyczne wraz z ukończoną maturą do skorzystania z naszej oferty.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do dnia 28  lutego 2018. Szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać  na stronie www.wszoz.edu.pl  oraz pod nr telefonu 86 216 45 45 86 218 31 97.

ZAPRASZAMY !!!