Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Opis kursu:

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Sześciodniowy kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Kurs organizowany jest w oparciu o wysokokwalifikowaną kadrę Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży

Tematyka szkolenia:

 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia:
  – ocena pacjenta,
  – podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne,
  – techniki dostępu donaczyniowego,
  – zabezpieczenie osoby po urazie,
  – odbieranie porodu,
  – monitorowanie układu krążenia,
  – techniki podawania leków,
  – segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym,
 • zasady współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zasady korzystania ze środków łączności i GPS,
 • współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • organizacja systemu ratownictwa medycznego,
 • psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Za ukończenie kursu przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Kurs jest organizowany dla 20 osób ilość miejsc ograniczona, przed kursem należy wypełnić w sposób czytelny deklarację uczestnictwa, z której dane posłużą do wypisania zaświadczeń.

Koszt szklenia : 550 zł przy grupie 20 osób.

Termin kursu: pierwsza część  13.04.2016 godz.8.00  15.04.2016r.godzina 9.00 Termin  drugiej części zostanie ustalony po pierwszych zajęciach z uczestnikami kursu.

Egzamin  teoretyczny – forma testu. Praktyczny – wykonanie czynności medycznych.

Miejsce kursu:  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1  – Łomża

Miejsce składania wniosku: Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1  – Łomża

Wpłat należy dokonać na konto:  53 8769 0002 0550 1515 2000 0010  bądź też na bieżąco w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem  kom 608421449

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 


Inauguracja Roku Akademickiego 2015-2016

W dniu 10 października  2015 r o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża odbyła się uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Ratownictwo Medyczne Wyższej Szkoły  Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Na uroczystość poza społecznością studencką, kadrą naukowo-dydaktyczną  przybyli również  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, lokalnych i ze świata medycyny. Wśród gości głos zabrał m. in. poseł na Sejm  Lech Antoni Kołakowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego  Mieczysław Bagiński oraz Emilian Kudyba – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży.

Immatrykulację  nowo przyjętych studentów  Ratownictwa Medycznego przeprowadził Dziekan Wydziału Medycyny Ratunkowej i Katastrof dr Paweł Kołodziejczyk. Pierwszy rok studiów rozpocznie w b.r. 34 studentów.

Program uroczystości został wzbogacony  wręczeniem dyplomów tegorocznym  absolwentom.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Molekularne podstawy genetyki ” wygłosił  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz.

inauguracja 2015-2016-09 inauguracja 2015-2016-08 inauguracja 2015-2016-07 inauguracja 2015-2016-06 inauguracja 2015-2016-05 inauguracja 2015-2016-04 inauguracja 2015-2016-03 inauguracja 2015-2016-02 inauguracja 2015-2016-01


Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów (wychowawców)

kurs03

dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani , profesjonalni instruktorzy Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży, przystępne ceny

 1. 1.  Kurs pierwszej pomocy kierowany do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na co dzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. W sytuacji utraty przytomności, upadku lub złamania, obowiązkiem nauczycieli i opiekunów jest w sposób poprawny szybko
  i skutecznie reagować niosąc niezbędną  profesjonalną pomoc.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Na kursie poruszane będą w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele i opiekunowie. Kurs kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy dla dzieci. Umiejętności nabyte podczas kursu pozwolą zarówno skuteczniej reagować, ale także wyzwolą w opiekunie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

 1. 2.     Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132
  ).

Przypominamy, że zgodnie z § 10 Obwieszczenia MEN z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz. U. z dn. 14 października 2013 r. poz. 1217), kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i  innych placówkach oświatowych posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757).  Samodzielna realizacja przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wymaga od niego ukończenia szkolenia, zorganizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132), potwierdzonego stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godz. dydaktycznych Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, które stanowią załącznik do w/w rozporządzenia. Zgodnie
z przywołanym rozporządzeniem zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat od daty wydania.

 

Zadbaj o swój rozwój, zdobądź nowe kwalifikacje. Zostań nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy!

 

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy, dysponujemy profesjonalną kadrą instruktorów wykładowców. Nauczymy pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce.

Organizujemy także :

 • Kursy recertyfikacyjne kwalifikowanej pierwszej pomocy dla PSP,  OSP, Policji, MOSiR.
 • Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Cena uzależniona jest od ilości osób.

Zadzwoń, napisz do nas

tel.86 216 45 62,  86 218 31 97; e-mail:  twp@twp.lomza.pl

Zapraszamy.


7 października powraca Wszechnica!

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora.

Informujemy, że wznawia swoją działalność po przerwie wakacyjnej Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora. Zajęcia rozpoczną się 7 października  (środa)  w siedzibie OR TWP w Łomży, ul. Mickiewicza  59 o godz. 12.00.

Jak zwykle czekają na Państwa ciekawe i aktualne tematy wykładów i profesjonalni, zaangażowani wykładowcy Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Proponowane zakresy tematyczne wykładów w bieżącym roku akademickim związane będą z:

– profilaktyką chorób nowotworowych, chorób krążenia,
– metodami leczenia niefarmakologicznego w tym leczenia dietetycznego,
– sytuacjami kryzysowymi takimi jak  depresje i sposoby ich rozwiązywania, zagrożenia zdrowotne i pierwsza pomoc, diagnostyka chorób.

7 października   wykład  n. t.  „Jak przedłużyć życie nawet o 14, 5 r.”  poprowadzi dr n. med. Stefan Kuroczycki-€“Saniutycz.

Zainteresowanych zapraszamy na kurs komputerowy, w organizacji jest sekcja językowa (jęz. angielski).

Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna spotka się z Państwa zainteresowaniem

Serdecznie zapraszamy.