Wesołych Świąt


Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży organizuje rekrutację na kierunku ratownictwo  medyczne po raz pierwszy z myślą o rozpoczęciu zajęć z dniem 9 marca 2018 roku. Propozycja nasza wychodzi naprzeciw tym osobom zainteresowanym studiami na tym kierunku, które pragną skorzystać z przywilejów wynikających ze starej ustawy z dnia 8 września 2006r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W myśl cytowanej ustawy studia na tym kierunku póki co nie kończą się egzaminem państwowym i wydłużonym okresem kształcenia ( przedłużone o 6-miesięczną praktykę zawodową). Zachęcamy zatem czynnych ratowników  medycznych  legitymujących się  szkołą policealną o profilu ratownictwo medyczne wraz z ukończoną maturą do skorzystania z naszej oferty.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do dnia 28  lutego 2018. Szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać  na stronie www.wszoz.edu.pl  oraz pod nr telefonu 86 216 45 45 86 218 31 97.

ZAPRASZAMY !!!


Informacja

Zajęcia prowadzone we Wszechnicy Zdrowego i Sprawnego Seniora zostają zawieszone do odwołania.


Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia w Łomży w dniu 27 kwietnia 2017 która miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, pod tytułem : “Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka ”.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  w Łomży w dniu 27 kwietnia 2017  która miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, pod tytułem : “Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka ”.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa związana z  ochroną zdrowia  pt. „Profilaktyka nowotworowa – redukcja ryzyka”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Honorowym patronem był Marszałek woj. Podlaskiego i JM rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a wysoki poziom merytoryczny zagwarantowali pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Kliniki Onkologii, Otolaryngologii, Psychiatrii i Zakładu Bromatologii,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Wysoka frekwencja na łomżyńskiej konferencji potwierdziła zainteresowanie profilaktyką nowotworową szerokiej rzeszy przedstawicieli samorządów, lekarzy, pielęgniarek i studentów. Współdziałanie samorządów z ochroną zdrowia  miało na celu jak najszersze dotarcie z profilaktyką nowotworów do mieszkańców naszego województwa a nie tylko do pracowników opieki zdrowotnej. Podejście praktyczne wykładowców do tematu oraz zrozumiały  język wykładów, pozwala mieć nadzieję na zatrzymanie niekorzystnych trendów wzrostu zapadalności na nowotwory złośliwe w województwie podlaskim.

Głównymi grzechami Podlasian są nadal:

  • palenie tytoniu
  • nadmierne spożycie alkoholu
  • nadwaga i otyłość
  • brak, lub zbyt mała ilość ćwiczeń fizycznych

O powyższych niegodziwościach   najczęściej mówili wykładowcy, wskazując na potrzebę zwiększenia nacisku na zwalczanie tychże negatywnych zachowań na wszystkich etapach życia człowieka, oraz zaangażowanie samorządów i ochrony zdrowia w  skutecznej realizacji programów profilaktycznych tak, by spowolnić umieralność z powodu  chorób nowotworowych na Podlasiu. Wyeliminowanie powyższych  czterech grzechów głównych nie wymaga dodatkowych kosztów a jedynie silnej woli na którą powinno stać nas wszystkich.

Ważnym dorobkiem tegorocznej  łomżyńskiej konferencji jest monografia w wydaniu książkowym pt ” Nowotwory  i ich profilaktyka”  ( Red: S.D. Szajda, S. Kuroczycki-Saniutycz, M.Z. Wojtukiewicz i  N. Waszkiewicz), oparta  o materiały prezentowane na konferencji, ale także uzupełnione rozdziałami napisanymi przez ekspertów, którzy nie występowali na konferencji. Monografia pozwala czytelnikom na bardziej szczegółowe zapoznanie się z wieloma zagadnieniami profilaktyki nowotworowej.

Mottem monografii i konferencji jest: „nigdy, ale to nigdy nie poddaj się ”. Planujemy udostępnienie w najbliższym czasie monografii  formie elektronicznej na stronie internetowej Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, co pozwoli na dotarcie do każdego człowieka zainteresowanego profilaktyką  nowotworów.

 

Przebieg obrad uświetniły takie elementy jak:

– pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów WSOZ TWP ,

– prezentacja najciekawszych publikacji WSOZ TWP,

– prezentacja produktów spożywczych pozyskiwanych z amarantusa  firmy Szarłat,

–  pomiar ciśnienia krwi przez pracowników Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży,

 

Istotnym punktem w przebiegu sympozjum było uhonorowanie prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego – Krajowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej – Odznaką Za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku uwzględniła nasz wniosek i przyznała 4 punkty edukacyjne za udział w szkoleniu.

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz

 

 

DSC_0003 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0070 DSC_0081 DSC_0113 DSC_0166 DSC_0178 DSC_0182